معرفی کتاب

شما با نویسندگانی آشنا میشوید که کتابهایشان تغییرات مثبتی در زندگی میلیون ها انسان به وجود آورده است.

۱-پدر پولدار پدر بی پولنویسنده:رابرت کیوساکیدر این کتاب که نوشته رابرت کیوساکیست اومی نویسد که چگونه از کودکی با داشتن دو پدر که یکی تحصیل کرده ودیگری پولدار است،توانسته راه پدر پولدار خود را پیش بگیرد وثروتمند شود.در این راه اقدامات مختلفی انجام داده در کار ملک وزمین تا موفق شود.در این کتاب چگونگی پس انداز وپرداخت مالیات کم تاریخچه مالیات ها وقدرت شرکت های سهامی چگونه می توان با۷۰۰۰دلار شهریه دانشگاه فرزندان را تامین کرد کاملا شرح داده شده است.این کتاب مفیدیست برای تمام پدرومادرها که چگونه به فرزندان خود آموزش دهند تا از پول به صورت درست استفاده کنندوجوان ها با خواندن این کتاب تمام کارهایی که میتوانند با پس انداز کم انجام دهند را یاد میگیرند.
۲-ثروتمندترین مرد بابلنویسنده:جورج کلاسونکتابیست که یازده بار به چاپ رسیده ومورد استفاده بانک ها،شرکت های بیمه،کرفرمایان در مقیاس وسیع پخش شده است.در شهر بابل قدیم مرد ثروتمندی زندگی میکرده به نام آراکاد.شهرت ثروت افسانه ای او به دور ترین نقات دنیا رسیده بود.در کتاب هفت راه برای مشکلات مالی،پنج قانون طلایی،چگونگی وام دادن پول به دیگران وچطور با اطمینان طلب خود را پس گرفتن وخیلی مطالب مفید دیگر با شرح داستان زیبا نوشته شده است.
۳-بیندیشید وثروتمند شویدنویسنده:ناپلئون هیلبیندیشید وثروتمند شوید را همه جا به من توصیه کرده بودند.حتی در بعضی کتاب های دیگر نویسندگان نام این کتاب را برداند.اندرو کارنگی سالها پیش رمز موفقیت خود را به ناپلئون هیل گفت وناپلئون این کتاب را نوشت.سوای کارنگی ۵۰۰نفر از اغنیای جهان رمز موفقیت خود را به ناپلئون گفتند.او عمری را به تحقیق و بررسی گزراند.در کتاب نوشته شده که چگونه ادوین بارنس با توماس ادیسون شریک می شودوخیلی مطالب دیگر از افراد ثروتمند دیگر.این کتاب دارای ۱۵فصل می باشد.با خواندن این کتاب نیروهای درونی خود را می شناسید واز آنها به درستی استفاده میکنید.
۴-راز ملیونر یک شبهنویسنده:مارک فیشردر این کتاب داستان زندگی جوانیست که دستیار مدیر یک شرکت کوچک تبلیغاتی با درآمدی ناچیز وناخورسند از گزراندن زندگی یک نواخت وکسالت بار است که از کار خود استعفا میدهد وعموی او با معرفی یک نفر به مرد جوان زندگی او را کاملا عوض می کند.داستان آشنایی مرد جوان به آن پیر مرد باغ بان خیلی چیزها به او یاد می دهد حتی ثروت پیرمرد به مرد جوان می رسد.هیجان خواستی در داستان این مرد جوان است.
۵-رازهای ذهن ملیونرینویسنده:تی.هارواکراولین کتابی که بعد از کتاب های مدرسه مطالعه کردم این کتاب بود.در آن چگونگی فکر کردن افراد ثروتمند نوشته شده است.تی.هارواکر می نویسد که چگونه در جوانی هر اقدامی که انجام میداده موفق نمی شده،ولی کم کم متوجه می شود که چیزهایی را نمیداند.بعد می نویسد که چگونه موفق شده.ولی یک مطلب را از این کتاب بنویسم که”افراد ثروتمند به تعهداتشان وفا دارند”در کتاب نامه هایی که از مردم به دست او رسیده وجود دارد که از تکنیک های او استفاده کرداند وثروتمند شده اند.بیانیه های کتاب به ما واقعا کمک میکند که افکار منفی خود را نسبت به پول عوض کنیم.همین الان که روی صندلی نشسته اید وبه صفحه مانیتور نگاه می کنید بیاید با هم یکی از این بیانیه ها را انجام دهیم.دستتان را روی قلبتان بگزارید و این جمله را تکرار کنید:«من از حالا تا ابد برای داشتن ثروت زندگی عالی وشاد سلامتی وموفقیت متعهد می شوم»وسپس سرتان را با دست لمس کنید وبگویید:«من یک ذهن ملیونری دارم»
۶-سنگ فرش هر خیابان از طلاستنویسنده:کیم وچونگشاید برای خیلی ها این جمله باورکردنی نباشد که افراد موفق وثروتمند قبل از این که به ثروت وموفقیت برسند در بد ترین موقعیت زندگی قرار داشته اند.امّا وقتی سرنوشت زندگی افراد موفق را مطالعه کنید متوجه میشوید که از جوانی رویایی در سر داشته اندوهیچ شکستی نتوانسته آن رویا و آرزو را از سر آنها دور کند.مثل:برادران رایت که در رویای ساخت ماشینی بودند تا بتواند پرواز کندویا مارکونی که در رویای ایجاد نظامی بود که بدون سیم وبه کمک امواج بتواند پیام های رادیویی را مخابره کند.امروزه میتوان رویای او را در فروشگاه های رادیووتلوزیون مشاهده کرد.جالبه بدانید که دوستان مارکونی به سلامت فکر او تردید کرده بودند و او را به بیمارستان روانی فرستادند،ولی او موفق شد.کیم وچونگ هم یکی از افرادیست که در کودکی سختی های فراوان کشیده ولی رویایی در سر داشته .او در دوران مدرسه روزنامه فروش بوده.خلاصه او یکی از جالب ترین داستان های زندگی را تعریف میکند که چگونه با دستانی خالی یکی از بزرگترین شرکت های دنیا را تاسیس کرده به نام«دوو»این کتاب واقعا به انسان قدرت میده.من هر دو ماه یک بار این کتاب را مطالعه میکنم.
۷-رازنویسنده:راندا برنامکان ندارد قبل از اجرایی کردن هر هدفی یک بار این کتاب را نخوانم.راندا برن در این کتاب گفته های چند تن از فیلسوفان،نویسندگان،روانشناسان معروف را در مورد قانون جذب بیان میکند.در این کتاب مطالبی در باره:قدرت ذهن،عشق قوی ترین احساس،نحوه استفاده از راز،راز روابط انسانی،راز سلامتی ،راز زندگی وخیلی مطالب مفید دیگر نوشته شده است.که برای به عمل رساندن هر کاری مفید است.این کتاب افکار منفی وغم وخستگی را به طور نا خودآگاه از ما دور میکند.
۸-ناگفته های کتاب رازنویسنده:اد گانگواین کتاب مطالبی را کامل تر شرح می دهد. از دید انجیل ومسیح به راز نگاه می کندوسخن می گوید.ادگانگو هم به تیم راندابرن وهمکارانش در پردازش قانون جاذبه و راز علاقه منداست امّا«علاقمند منتقد»
۹-کلید-راز گمشده جذب خواسته هانویسنده:جو ویتالشما برای اینکه خواسته هایتان را جذب کنید باید اول پاک شوید.این کتاب دارای سه بخش است .تمرین های عملی این کتاب واقعا به انسان کمک میکند .مثل:زیر سوال بردن خشم ،راه های شفای بیماری باذهن وچگونه میتوان یک میلیون دلار جذب کرد؟ داستان های هیبنوتیزمی وخیلی مطالب مفید دیگر.
۱۰-راز شکر گزارینویسنده:راندا برنشما در روز چقدر خدا را شکر می کنید؟ایا از نعمت هایی که در آینده به شما داده می شود شکر گزاری می کنید؟یا حس می کنید آنها را همین الان به شما داداند؟این کتاب به ما یاد می دهد هر روز بابت نعمت هایی که داریم و در آینده می خواهیم داشته باشیم شکر گزار باشیم.در این کتاب ۱۱۲صفحه ای فقط ۱۲صفحه مطلب نوشته شده.۱۰۰صفحه دیگرشما باید از خداوند تشکر کنید.از روزی که این کتاب ها را در باره راز خواندم وقانون شکر گزاری را انجام دادم نعمت های بسیار زیادی وارد زندگیم شده است .
۱۱-اندیشه های مدیریتنویسنده:پرمودا باترا-ویجی باترامدیریت فقط در رهبری نیست.در این کتاب ۱۰ فصل وجود دارد که در باره:مدیریت بر خویشتن،مدیریت خانواده،مدیریت دوستان،مدیریت کارمندان،مدیریت مشتریان،مدیریت رقبا،مدیریت فروش وخدمات و…خیلی مسائل مدیریتی دیگر کاملا ساده و چند جمله ای با شکل های جذاب توضیح داده شده است.
۱۲-انرژی بیشتر،اشتیاق بیشتر،نتایج بیشترنویسنده:هری پل-دکتر راس رکدر این کتاب شرح زندگی کتی آدامز وجود دارد که بعد زندگی شخصی او روی زندگی کاریش تاثیر مخرب میگزارد.دوستان کتی به او کمک می کنند دوباره در کار خود موفق شود.او در رادیو با دکتر الن آشنا می شودو…این کتاب به ما کمک میکند که در زندگی کاری خود موفق تر از هر زمان دیگری عمل کنیم.
۱۳-گانگ هونویسنده:کنت بلانچارد-ستلدون باولزگانگ هو دوست من.این جمله ایست که بعد از خواندن کتاب یاد میگیریم.شخصیت های این کتاب برای زنده نگه داشتن کارخانه والتن ورکس تلاش می کنند.روح سنجاب،راه و روش سگ آبی،هدییه غاز دوباره کارخانه را از شکست نجاد می دهند.حتی کاخ سفید آن را به عنوان یکی از بهترین محیط های کار کشور به رسمیت شناخته است .این کتاب مفید برای کسب وکارهای نوپا ویا در حال فروپاشی بسیار مفید است.
۱۴-چهارمین راز مدیریت یک دقیقه اینویسنده:کنت بلانچارد-مارگارت مک بریدتمجید از این کتاب همچنان ادامه دارد.در کتابی که من خواندم قبل از شروع ۴۱نفر از نویسندگان،سخنرانان،مدیران،کارشناسان،دکترهاو…افراد برجسته دنیا از این کتاب تقدیر کرداند.من واقعا نمی توانم در باره این کتاب نظری بدهم،فقط می گویم بی نظیر است.
۱۵-طرفداران شیفتهنویسنده:کنت بلانچارد-شلدون باولزشما باید بدانید در هر کسب وکاری که باشید باید طرفداران شیفته برای خود پیدا کنید.در این کتاب مدیر ناحیه که با مشکلاتی روبرو شده بود با فردی به نام چارلی آشنا میشود وچارلی به مدیر ناحیه یاد می دهد که چگونه باید طرفداران شیفته برای خود پیدا کند.در این داستان زیبا چارلی مدیر ناحیه را با چند تا از مشاغل آشنا می کند که برای خود طرفداران شیفته ایجاد کرداند.
۱۶-۲۱روش برای اینکه کسب وکارتان را پر سود کنیدنویسنده:برایان تریسیبرایان تریسی فوق لیسانس مدیریت دارد.او با۵۰۰شرکت برتر مجله فورچون در ارتباط است وبه آنها کمک کرده میلیون ها دلار صرفه جویی یا کسب کنند .در این کتاب سوال هایی از ما پرسیده می شود تا رسالت واقعی خود را در کسب وکار خود پیدا کنیم.
۱۷-قورباغه را بخورنویسنده: برایان تریسیمن که تا به حال قورباغه نخورده بودم با خواندن این کتاب مجبور شدم این کار را انجام دهم.شوخی میکنم .منظور از قورباغه یک چیز دیگر است .یعنی اینکه ما در طول روز باید سخت ترین کاری که پیش رو داریم را اول از همه انجام دهیم.در این کتاب ۲۱روش عالی وجود دارد تا کارها را به موقع ودرست انجام دهیم.یا بهتر بگویم مدیریت زمان داشته باشیم.
۱۸-چگونه مثل یک میلیونر فکر کنیمنویسنده:مارک فیشردر این کتاب به ما گفته می شود:سن،سطح تحصیلات،پول،زمینه خانوادگی وتجربیات کودکی بر خلاف ظاهرشان موضوع مهمی برای سعادتمند شدن ما نیستند.در لابه لای مطالب مهم زندگی افراد مشهور به چشم می خورد.مثلا:استیو جابز بنیانگزار کامپیوتر اپل هنگامی که اولین یک میلیون دلار خود را به دست اورد ۲۳سال داشت ویا چارلی چاپلین یکی از هنر پیشگان متمول دنیا :او جوانی خود را در فقروفلاکت وپرسه زدن در خیابان های لندن گزراند امّا نام خود را ماندگار کرد.یا ادیسون که قبل از ۱۶سالگی مدرسه را ترک کرد.من این کتاب را چندین بار مطالعه کردام.
۱۹-قانون برقراری ارتباطنویسنده:مایکل لوسیرانسان ها موجودات پیچیده ای هستند وارتباط باآنها یکی از کلیدی ترین مواردیست که باید بتوانیم داشته باشیم.ارتباط یعنی چه؟چند نوع ارتباط داریم؟چگونه ارتباط برقرار کنیم؟و…این کتاب به همه توصیه می شود”زوج های جوان،جوان هاو… کتاب روشن وساده بیان می کند چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم.
۲۰-چگونه با هرکس صحبت کنیم نویسنده:لیل لوندز۹۲ راهکار ساده در کتاب وجود دارد برای برقراری ارتباط با دیگران.«ارتباط کلید موفقیت است.نه هر کلیدی»لیل لوندز به زبان ساده وکاملا زیبا می گوید که چه اقداماتی در موقعیت های مختلف باید انجام داد تا بهترین نزد دیگران باشیم.
۲۱-چگونه دیگران را شیفته خود کنیمنویسنده:برایان تریسی-رن آردناین کتاب باز یکی از شاهکارهای برایان تریسی و رن آردن است.کتاب ۴۰ فصل دارد ودر هر فصل ۱تا۵مورد موضوع مختلف مورد بررسی قرار می گیرد که باید چه اقداماتی انجام داد تا دیگران را شیفته خود کرد.تجربه های دو نویسنده در کتاب وجود دارد.
۲۲-زندگی بیدارنویسنده:وین دایرفکر نکنم کسی از شما وین دایر را نشناسد.در لا به لای مطالب زیبا ومفید وین دایر گوشه هایی از زندگی شخصی او نیز به چشم می خورد.او در هفت فصل از کتاب ما را با مسائل مهم زندگی آشنا می کند.مثل:زندگی شما اثر هنری شماست،فلسفه سه گانه زندگی،اهمیت سکوت وآرامش،اهمیت رهایی از دلبستگی،رهایی از کار خسته کننده،موراقبه چه نکاتی را به ما می آموزد؟ وخیلی مطالب دیگر.نامه ای به مردمانی که در سال ۲۰۸۸ در جهان زندگی خواهند کرد هم وجود دارد.

۲۳-آخرین راز شاد زیستننویسنده:اندرومیتوسیک کتاب جذاب و مفید برای همه.مطالبی در مورد:ما برای یاد گیری به این دنیا آمدایم وجهان معلم ماست، چگونه می توان از عصبی شدن پرهیز کرد و مطالب بسیار مفید دیگر که در زندگی روزانه با آنها سروکار کاملا شفاف نوشته شده است .
۲۴-جادوی فکر بزرگنویسنده:د.شوارتزنیم میلیون تیراژ فکر کنم کافی باشد برای معرفی این کتاب.این کتاب دارای ۱۳ بخش است.بیشتر در باره نگرش ها وافکار سخن می گوید .یک از بخش های کتاب :چگونه به تفکر وتخیل خلاق دست یافت است.آیا دوست دارید یک رهبر باشید؟در یکی از فصل ها به این موضوع اشاره می شود.کافیست این کتاب را بخوانید تا به عیدآل خود برسید.روش هایی که در این کتاب عرضه می شود به منظور عملی کردن است نه مطالعه صرف.
۲۵-مزیت مشکلاتنویسنده:پائلوجی استلولتز-اریک وین مایربله صد در صد مشکلات مزیت هایی هم دارند.در این کتاب داستان یک گره کوهنورد را می گوید که اریک نا بینا با آنهاست.آنها به هفت قله بلند در هفت قاره جهان صعود می کنندوبه ما می آموزند که چگونه با مشکلات روبه رو می شوندو آنها را حل می کنند.در چند بخش از کتاب تمرین هایی وجود دارد که ما را برای رسیدن به هدف ها ورهایی از مشکلات کمک می کند تا موفق شویم.
۲۶-چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟نویسنده:دکتر اسپنسرجانسوناین کتاب جالب و آموزنده ۶۳ صفحه دارد.داستان دو موش به نام های اسنیف واسکاری و دو کوتوله هیم و ها است که در یک ماز که مارپیچی از راه رو ها ودهلیز هاست به دنبال پنیر می گردند.این پنیر برای ما می تواند هر چیز با شد.پول،کار،زندگی یا چیزهای دیگرکه شاید آنها را گم کرده باشیم.این چهار شخصیت به ما نشان می دهند که چه کاری باید انجام داد تا در زندگی همیشه در حال جریان بود.امّا هم تلاش زیادی نمی کند.در جایی از کتاب نوشته شده:«حرکت در جهت جدید به تو کمک می کند پنیر جدید تری پیدا کنی».
۲۷-۳۶۵قدم به سوی اعتماد به نفسنویسنده:دیویدلارنس پرستونداشتن اعتماد به نفس یکی از عصول موفقیت است.در کتاب برای بالا بردن اعتمادبه نفس ما تمرین هایی با دقت بسیار فراوان نوشته شده است.ابزاری که این کتاب در اختیار ما می گزارد برای میلیون ها نفر در سراسر جهان موثر بوده است تمرین های عملی در کتاب به ما کمک میکند برای انجام دادن هر کاری اعتماد به نفس داشته باشیم.
۲۸-قوانین زندگی بدون ترسنویسنده:گای فینلیبعد از خواندن هفت فصل کتاب شما دیگر ترسی در وجود خود حس نخواهید کرد اگر به گفته های کتاب عمل کنید.ما باید دیگران را همان گونه که هستند بپزیریم.ما به هرچه عشق بورزیم آن چیز عشق را به همان نسبت پس می دهد.این جملات به ما می گوید بجز ترس به مسائل دیگری هم در کتاب اشاره می شود.
۲۹-خشم را بسوزان پیش از اینکه خشم تو را بسوزاندنویسنده:جی.پی واسوانیخشم چیزیست که در وجود ماست.موقعی که کسی با ما بد رفتاری می کند خشمگین می شویم،وقتی کاری درست پیش نمی رود خشمگین می شویم وخیلی حالات دیگر.با خواندن این کتاب از شور و ایمان عشق وآرامش لبریز خواهید شد.این کتاب به ما می گوید چگونه با خشم کنار بیایم وجز در موارد ضروری خشمگین نشویم.چگونه خود ودیگران را درک کنیم واز قضاوت های فوری خود داری کنیم ومطالبی دیگر.این کتاب ۳۸ روش عملی را پیشنهاد می کند تا مسائل خود را حل کنیم.
۳۰-چرا اتفاقات بد برای انسان های خوب می افتد؟نویسنده:هرولد.اس.کشنربرای پاسخ به این سوال باید به کتاب مراجعه کرد.نویسنده کتاب فرزندش آرون که مبتلا به بیماری مرموزی بود از دست می دهد.او تصمیم می گیرد تا بفهمد که چرا این اتفاق افتاده است.آیا برای شما هم اتفاقی افتاده که سال ها شما را در خود فرو برده باشد؟این کتاب به ما کمک می کند تا درک کنیم که خداوند جهانی خلق کرده است که رخ دادهای خوب آن بیشتر از رخ دادهای بد آن است تا به آرامش برسیم.
۳۱-خلاقیت ونوآوری در همه حالنویسنده:فیونامک لئود و وریچاردتامسونمی خواهید یک فکر خلاق داشته باشید؟به ایده های جدید برسید؟آنها را عملی کنید؟این کتاب با روشی آسان به ما یاد می دهد که چگونه در کارها خلاقیت ونوآوری داشته باشیم.تکنیک های عملی و گوروهی هم در کتاب وجود دارد.
۳۲-چرا می برید؟ چرا می بازید؟ نویسنده:فرد سی.کلیکتابی در باره چگونگی سرمایه گزاری در بورس.برای افراد معمولی تعجب آور است حتی وقتی بورس در بهترین وضعیت است برخی ممکن است زیان کنند ویا اینکه تنها روش ایمن و بی خطربودن در بورس غیر منطقی بودن است.این کتاب به ما می گوید که چگونه در بورس خرید وفروش کنیم.
۳۳-سلاطین نام های تجارینویسنده:مت هیگتمام کسانی که میخواهند کسب وکاری را برپا کنندخواندن این کتاب آنها را در کارشان موفق می کند.با خواندن این کتاب درک عمیق تری از نام تجاری که باید برای خود یا محصول درست کنید پیدا خواهید کرد و یا اینکه چگونه نام های تجاری بزرگ مثل”سونی،کوکاکولا،گوگل،زیراکس،نوکیا ،مک دونالدز، آمازون،هری پاتر و….خود را جهانی کرداند؟کتابی بسیار سرگرم کننده و پر از ایده هایی که برای دست اندرکاران مفید است.
۳۴-۳۶۵گام تا موفقیتنویسنده:آنتونی رابینزاین هم یکی از کتاب های عالی رابینز است.کتاب ۶بخش دارد وبه ما کمک می کند رسالت خود را بهتر در زندگی پیدا کنیم. یک کتاب خودیار ومفید.
۳۵-به سوی کامیابی ۴نویسنده:آنتونی رابینزاین کتاب در مورد تمام مباحث یک زندگی مطالبی نوشته شده است.در پایان هر صفحه سوالاتی از ما پرسیده می شود تا به آنها جواب دهیم وپرسش کلید پاسخ است.این کتاب برای هر کس یک مشاوره عالی است وخیلی کمک ها به ما می کند.
۳۶-شکست های نام های تجاری   نویسنده:مت هیگ

خیلی خوشحالم که این کتاب را خواندم، زیرا برای هدایت دو شرکتی که تأسیس کرده ام خیلی مفید بوده و می باشد.این کتاب  از شکست نام تجاری و شرکت در آینده جلوگیری می کند زیرا تجارب بسیار آموزنده ای در آن نوشته شده است که می تواند برای شرکت و نام تجاریمان بسیار مفید باشد.مت هیگ بسیار موشکافانه به شکست صد نام تجاری پرداخته و به ما می آموزد که چگونه اشتباهات این صد نام تجاری را تکرار نکنیم.او در هرمورد، از اشتباهات برندها پرده برمی دارد و در پایان یک فهرست ارزشمند از نکات عبرت آموز این خطاها فراهم می آورد.دالان سحرآمیز شکست های مطرح شده در کتاب مت هیگ شما را از خطرات بالقوه مسیر آگاه می سازد و چگونگی تضمین یک حیات طولانی مدت و سالم را برای برند شما به تصویر می کشد.

 ۳۷-استیو جابز     نویسنده:والتر ایزاکسون

استیو جابز یکی از آن افرادی است که من واقعا از او خوشم می آید زیرا توانست با دستان خالی یکی از بهترین شرکت های دنیا را تاسیس کند.شرکتی که در پارکینگ یک خانه متولد شد. هر چند که او وقتی چیزی مطابق میلش نبود آن را : افتضاح،کاملا احمقانه و غیر قابل خوردن،بدون هیچ ترسی از طرف مقابل بیان می کرد  وهرگونه نقص مشاهده شده در کار می توانست باعث سرزنش طرف مقابل او شود.اما با وجود این اخلاقش شش صنعت را متحول کرد.دوستان عزیز خلاصه از از آنچه در این ۴۴۱ صفحه کتاب فشرده ای که خوانده ام را برای شما در قسمت {بیشتر بدانیم} نوشته ام این را بدانید  که خواندن این مطالب ارزشش را دارد زیرا اگر بخواهیدخود کتاب را مطالعه کنید دو  ماهی وقت شما را می گیرد اما واقعاَ این کتاب جذاب است و خواندن آن به شما شهامت ، خلاقیت ، اعتماد به نفس  وخیلی چیزهای دیگرمی دهد. بیشتر بدانیم

 ۳۸-نقشه ذهن   نویسنده:تونی بازان

دو چیز مهم وجود دارد که مغز هنگام یادگیری به آن توجه می کند{تداعی مفاهیم و تخیل}

کتاب نقشه ذهن آخرین ابزار سازمان دهی شده برای فکرکردن و یادگیری است.با خواندن این کتاب دیگر هیچ مطلب مهمی از خاطرمان نخواهد رفت و حافظه بسیار قوی پیدا خواهیم کرد.در صفحات آخر این کتاب مثال های بسیار عالی  با تصاویر مخصوص آورده شده که به ما نشان می دهد: چگونه  مشکلاتمان را حل کنیم،چگونه مطالب مهم را در سخنرانی فراموش نکنیم،چگونه رویدادهای خانوادگی را برنامه ریزی کنیم،چگونه یک اقدام جدید را با موفقیت به پایان رسانیم،چگونه  تمام خرید های مهم را انجام دهیم تا چیزی از قلم نیفتد و چگونه برای آینده ایده آال خود برنامه ریزی کنیم.این کتاب برای افراد محصل بسیار مفید است تا .تمام مطالب درس را به خاطر بسپارند

 ۳۹-مذاکرات سرنوشت ساز  نویسنده:کری پاترسون،ژوزف گرینی

در زندگی ، کار و حرفه مان لحظاتی چهره می کنند که همه چیز را متحول می سازند.بسیاری از این لحظات تعیین کننده، از مذاکرات و گفتگوهای سرنوشت ساز یا راه گشا با اشخاص مهم نشأت می گیردکه از طریق آن تصمیماتی اتخاذ می شود که ما را در مسیرهای مختلف به حرکت در می آورند. راههایی که به مقصدهای بسیار متفاوتی منتهی می شوند.اثرات و گفتگوهای بد می تواند بسیار مخرب و پرزیان باشد.بررسی ها نشان می دهند  که مذاکرات و گفتگوهای درست و اصولی روی روابط زناشویی،مشاغل،سازمانها و اجتماعات تأثیر مثبت فراوان می گذارد.بنابراین توصیه جسورانه ما این است که بر گفتگوهای سرنوشت ساز احاطه پیدا کنید تا در کار،روابط و سلامتی خود به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید.”ارتباط به سود کسانی که روی آن کار می کنند تمام می شود.جان پاول”

 ۴۰-بازاریابی به زبان آدمیزاد    نویسنده:الکساندر هیام

بازاریابی به زبان آدمیزاد به شما کمک می کند تا در کار حیاتی بازاریابی تا حد امکان موفق شوید.بازاریابی ممکن است بسیار سرگرم کننده باشد .گذشته از این خلاقترین قسمت تجارت بازاریابی است.در درازمدت بازاریابی مهمترین اصل تجارت است.شما با خواندن این کتاب یاد می گیرید که چگونه از خود یک بازاریاب حرفه ای بسازید تا هر محصولی را به فروش برسانید.این کتاب ۲۱ فصل می باشد که در هر فصل مطالب بسیار آموزنده ای نوشته شده تا بتوان در بازاریابی به صورت درست و کارآمد به نتایج چشمگیرکه همان فروش محصول است رسید.

 ۴۱-الفبای ساختن تیم کاری پیروزمند   نویسنده:بلر سینگر

“توانایی هدایت و مدیریت افراد یک مهارت کاری حیاتی است.به عقیده من، یکی از دلایلی که بسیاری از کسب و کارهای کوچک موفق به رشد نمی شوند و یا به راحتی شکست می خورند این است که فرد کارآفرین یک گروه قوی را در کنار هم جمع نکرده است و این افراد اغلب به دلیل خستگی گروه را ترک می کنند.”گفته های بالا سخنان من نبود گوشه ای از پیشگفتار کتاب بود که به حقیقتی اشاره کرد که برای هر کسب و کاری حیاتی است.یعنی داشتن یک گروه یا تیم قوی در کسب و کار.میدانید رمز موفقیت افرادی مثل بیل گیتس چیست؟سیستم مناسب،شبکه وکار گروهی قوی واستفاده از باهوش ترین و بهترین افراد،پس اهمیت یک تیم کاری قوی را می توان امری مهم برای تجارت خود دانست.کارآفرینان محترم از خواندن این کتاب غافل نشوند.

 ۴۲-برندگان و بازندگان   نویسنده:سیدنی جی هریس

براستی فرق یک برنده و بازنده در چیست؟؟شما میدانید؟

بله شاید یکی از موارد تعهد باشد.”برنده متعهد می شود؛بازنده وعده می دهد”.در این کتاب جملات بسیار مفیدی نوشته شده است که فرق بین برنده و بازنده را برای ما آشکار می کند. یکی از فواید خواندن این کتاب این است که ما متوجه می شویم آیا یک برنده هستیم یا یک بازنده.چون برنده و بازنده هر کدام یک نوع طرز فکر متفاوت دارند.اگر “برنده”بودن را به عنوان هدف زندگی خود انتخاب کرده اید، این کتاب راهنمای خوبی برای شما خواهد بود.

 ۴۳-رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای .موفقیت یا شکست در ۹۰ روز نخست   نویسنده:ریچارد کوک

همان طور که در قسمت ایده ها طلایی به معرفی بازاریابی شبکه ای و شرکت تکسو پرداختم، این کتاب راهنمای خوبیست که می تواند شما را در این تجارت نو موفق گرداند.هر کاری اصول خاص خودش را دارد که اگر به آن عمل نشود با شکست مواجه می شویم.یکی از فواید دیگر بازاریابی شبکه ای این است که شما با موفقیت دیگران به موفقیت می رسید و این خیلی نکته مهمی است،”برنده/برنده” یکی از اصول جهانی موفقیت در تجارت است.باز تأکید می کنم که این تجارت جدید را از دست ندهید زیرا این موقعیت عالی دیگر در کشورمان پیش نخواهد آمد.این کتاب دارای ۱۱ فصل می باشد که گام با گام نتورک مارکتینگ  و اصول  ساختن یک مجموعه موفق را به ما آموزش می دهد.

 ۴۴-خودتان باشید نقش های دیگر قبلا گرفته شده اند   نویسنده:مایک رابینز

این کتاب می خواهد به ما نشان دهد که چطور می توانیم پس از وقوع یک مشکل بزرگ، یک خبر ناگهانی ، یا اتفاقی بسیار خوشحال کننده در زندگی همچنان همان آگاهی و هوشیاری را حفظ کنیم.”کتاب خودتان باشید نقش های دیگر قبلا گرفته شده است به ما یادآور می کند که خدا هریک از ما را برای هدفی منحصربه فرد خلق کرده است.ما در دنیایی زندگی می کنیم که به سختی می توان بین واقعیت و دروغ تمایز قائل شویم.این کتاب بسیار قدرتمند ،چگونگی دست یافتن به واقعیت مورد نظرتان در شغل،روابط و در خودتان را به شما می آموزد.جان گوردن”رساله ای خارق العاده درباره آنچه همه ما به آن نیاز داریم و تاکنون هرگز برای ما روشن و مشخص نشده است. این کتاب عالی است!دکتر فرِد لاسکین

 ۴۵-هفت عادت مردمان موثر   نویسنده:استفان آر کاوی

بعد از کتاب مقدس و قرآن کتابی که پیشنهاد می کنم کتاب:هفت عادت مردمان موثر است.استفان آر کاوی بسیار شیوا و دقیق هفت عادت بسیار مهم را به ما یاد می دهد که در زندگی کامل رشد کنیم .بیش از ۱۵ میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسیده است که گویای مؤثر بودن مطالب آن در مردم سراسر جهان می باشد. در اول کتاب افراد مشهوری به تعریف از آن پرداخته اند مثل: برایان تریسی،تام پیترز،دکتر کنت بلانچارد،آنتونی رابینزو …خواندن این اثرماندگار برای همه:مدیران شرکت ها،افراد برجسته، پدر و مادرها  وجوانان… بسیار مفید و ضروری می باشد.اصل برنده/برنده یکی از آن هفت عادت موثر می باشد که در زندگی کاری و شخصی ما بسیار بسیار مهم است .برنده/برنده  به ما یاد می دهد تا در هر کاری موفق شویم.

 ۴۶-۳۶۵ قانون طلایی زندگی   نویسنده:دیویدلارنس پرستون

این کتاب همانند یک مشاور برای شما می باشد.تمرین های کاربردی آن مشکلات شما را شناسایی کرده و آنها را برطرف می کند.افرادی که واقعا می خواهند بدانند مأموریتشان در این دنیا چیست با راهنمایی این کتاب آن را پیدا خواهند کرد.مثل خیلی ها که مأموریت خود را پیدا کرده اند.نمونه مأموریت هایی که در این کتاب ذکر شده موارد زیر می باشد:

 مأموریت من آن است که با تمام اشکال تبعیض در هر کجا که روبرو شدم مبارزه کنم.

من عاشق باغبانی و کشاورزی هستم.مأموریتم این است که جهان را تبدیل به مکانی زیباتر کنم.

مأموریت من آن است که پول زیادی به دست بیاورم تا آن را در امور خیریه سرمایه گذاری کنم.

نقش من طراحی و دوخت لباس هایی زیباست که به مردم احساس بهتری از خودشان ارائه دهد.

مأموریت من آن است که نقش خود را در حفظ محیط زیست به خوبی ایفا کنم.

این کتاب به شما کمک می کند تا در زندگی معلم و راهنمای خود باشید.

 47۴۷-تجارت جنگ است   نویسنده:اَل ریس-جک تروتکتاب تجارت جنگ است اثر دو تن از زبده ترین تحلیل گران مسائل اقتصادی و تبلیغاتی است.در این کتاب می خوانیم که بازار تجارت میدان کارزاری است که در آن رقبا،دشمن هستند و مشتریان سرزمینی که باید فتح شود.داشتن اطلاعات لازم از منطقه نبرد توانایی رقبا و فکر مشتریان تنها راه پیروزی در این پیکار است.شرکت ها باید چگونگی مقابله با رقبا را دانسته ، عیب هایشان را کشف  و از قدرت گرفتن آنها جلوگیری کنند.آنها باید استراتژی صحیحی را دنبال کنند؛در اینجا تفاوت نمی کند که شرکت کوچک،متوسط و یا بزرگ باشد.باید استراتژی خاصی را تدارک دید که با شرایط موجود بتوان در قرن بیست و یکم به فعالیت های تجاری ادامه داد.این ها آموزش هایی است که در هیچ یک از دانشگاه های اقتصاد و تجارت جهان تدریس نمی شود.”جک تروت”

این کتاب ۱۶ بخش می باشد که درآن مطالب بسیار آموزنده ای قرار دارد.قسمتی به تحلیل جنگ محصولات پرداخته مثل:جنگ کولا ها(پپسی و کوکاکولا)،جنگ برگر(مک دونالدز و برگر کینگ)،جنگ کامپیوتر(آی بی ام و بیگ بلو) و به ما نشان می دهد چگونه در سال های گذشته رقبای هر شرکت با بهره جستن از نقاط ضعف رقیب خود به موفقیت یا شکست دست پیدا کرده اند.آنهایی که واقعا می خواهند در تجارت خود موفق شوند کتاب تجارت جنگ است را از دست ندهند زیرا نخواندن این کتاب مساوی است با شکست .

 48۴۸- ۵۱۰ نکته موثردرمدیریت   به کوشش:محمدرضا قربانزادهمجموعه حاضر به مطالب و نکات مهمی پیرامون،مدیریت برتر روانشناسی و رفتارشناسی در مدیریت،شناسایی و تشخیص نوع و سبک مدیریت،استراتژی های برنامه ریزی در مدیریت،استراتژی مدیریت زمان،رفتارهای مدیر و کارمند،کارمندشناسی و کارمند پروری،رفتارهای مهم سازمانی،بازدهی کارمندان در رفتار مدیریتی،باید و نبایدهای کاری برای مدیران و کارمندان و همچنین مدیریت امروز در هزاره سوم و رهاورد این نوع مدیریت و…اشاره گردیده است.”محمدرضا قربانزاده”.چند جمله از این کتاب:شکست خوردگان دیروز فاتحان امروز را به وجود آورده اند.بادها می وزند،عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و عده ای آسیاب.وقتی تو واقعا چیزی را می خواهی همه جهان همدست می شوند تا بتوانی آن را به دست آوری.
 49۴۹-کوروش کویر   نویسنده:هارولد لمب

باید بزرگان این خاک را شناخت هرچند هزاران سال پیش زیسته اند”محمد کارگر”.

آقای هارلودلمب مؤلف کتاب کوروش کویر که متن انگلیسی آن (۱۹۶۰ میلادی) در نیویورک انتشار یافت در میان ایرانیان ناشناس نیست.چندین بار به کشور ما مسافرت کرده است.هرکس کتاب را بخواند از تبحر مؤلف در زبان،مخصوصا ًتسلط حیرت آور او در لغات و مترادفات انگلیسی واقعا تعجب می کند و به وسعت لغت شناسی اوآفرین می گوید و او را یک قاموس ناطق می پندارد.کتاب کوروش کبیر تاریخی است رمان مانند یا رمانی است تاریخی.اولین منشور حقوق بشر را کوروش کبیر بر جای گذاشت،همچنین اولین دولت جهانی منظم را او پدید آورد.آنچه در این داستان شیرین ارزش دارد،همانا تصویر ماهرانه ی ظهور و پیشرفت عجیب کوروش و دلاوری و سادگی و عدل پروری و دادگستری و سیاست کشورگشایی و کشور داری اوست.مؤلف فاضل  در این راه روشن کردن تاریخ  یکی از بزرگترین شاهان صلح پرور جهاندار ایران و یکی از اولین مدافعان حقوق انسان، در سلک داستان خدمتی شایسته و کاری سزاوار ستایش و امتنان انجام داده است.”سراسر این شاهنشاهی وسیع با عقل و اراده ی یک مرد ، یعنی کوروش اداره می شد. وی با ملت خود مانند فرزندان خود رفتار می کرد و آنان او را مانند پدر احترام می گذاشتند.گزنفن”.

 50۵۰-داریوش کویر   نویسنده:مری بویس و رمان گریشمنداریوش کبیر را می توان به جرأت یکی از نوابغ هوشمند و شایسته برای قدرت و شاهنشاهی آسیا نامید.در این کتاب گوشه ای از کارهای شگفت انگیز این فرزند پاک ایران و شاهنشاه ۲۸ کشور آسیا بررسی می شود و همچنین با اندیشه های اهورایی این ابر مرد وطن پرست تاریخ ایران و جهان که بدون تردید وی ادامه دهنده راه کوروش بزرگ بوده است آشنایی می شویم.یکی از اقدامات مهم داریوش بزرگ قرار دادن مصر به عنوان یکی از ولایات ایران بود.نظم دادن انسانی به مالیات های کشوری یکی دیگر از اقدامات مهم داریوش است. ساخت راه شاهی با زیر سازی اصولی و مستحکم به طول ۲۷۰۰ کیلومتر یکی از شگفت انگیز ترین کارهای وی در ۲۵۰۰ سال پیش است.حس ملی گرایی و وطن پرستی داریوش بزرگ در برابر کشور مقدسی همچون ایران از دیگر سرمشق های این ابر مرد تاریخ است.برجسته ترین اقدام داریوش بزرگ بنیانگزاری نیروی دریایی ارتش ایران برای نخستین بار در تاریخ آریا بوده است.از دیگر اقدامات مهم داریوش شاه ابداع خط میخی پارسی باستان می باشد.دعای داریوش کبیر در تخت جمشید”خداوند این کشور را از دشمن،از خشکسالی ،از دروغ محفوظ دار”  ایران با داشتن پادشاهانی همچون کوروش کبیرو داریوش بزرگ به خود می بالد.
 51۵۱-کاهش استرس در اوج موفقیت      نویسنده:کلرهریس

این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است که در کنارهم راهنمای رشد و تحول شخصی هستند و راهکارهای موثری برای برخورد موفق با فشارهای زندگی کاری در اختیارمان قرار می دهد.در فصل یک می بینیم که چگونه استرس در محل کار روی ما تأثیر می گذارد.در فصل دو توضیح داده شده که چگونه استرس روی اندیشه و احساسات و رفتار ما تأثیر می گذارد و چگونه ما را از سلامتی و حال خوش دور می کند.سرانجام اینکه وقتی در موقعیت های دشوار قرار می گیریم احتیاج به راه حل های فوری داریم تا تنش را از خود دور کنیم.در فصل پنج به تمرین ها و شیوه هایی اشاره کرده که به ما امکان می دهد در آرامش قرار بگیریم و ذهنی متمرکز داشته باشیم.

 52۵۲-انسان در جستجوی معنی   نویسنده:دکتر ویکتور فرانکلاین کتاب ۲۶ بار به چاپ رسیده است.واژه هایی که از قلب دکتر فرانکل برمی خیزد، بر دل می نشیند.چون بر تجربه های بسیار ژرف استوار است.او کسی است که از جهنمی زمینی گذر کرد . نه تنها زنده ماند بلکه الهام بخش میلیون ها انسان شد.او سالها در اردوگاه مرگ نازی ها زندانی بود،بدتر اینکه پدر ،مادر، برادر و همسرش در این اردوگاه مردند یا در اتاق های گاز کشته شدند. و او زنده ماند تا چیزهای مهمی را به ما بگوید که دانستنشان برای ما بسیار حیاتی است.در این کتاب با لوگوتراپی آشنا می شویم.زندگی مشقت بار زندان ،فرانکل را بر این باور داشت که:”آنچه انسان را از پای در میاورد ،رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست ، بلکه در رنج و مرگ هم می توان معنایی یافت.”با خواندن این کتاب ارزشمند می توانیم معنای زندگی مان را پیدا کنیم.
 53۵۳-معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها   نویسنده:دکتر مرتضی احمدی منشمن هر بار که این کتاب را مرور میکنم انرژی و انگیزه بسیار بالایی از مطالب آن می گیرم.خیلی از هم میهنان عزیز با دکتر احمدی منش آشنایی دارند و ممکن است در سمینارهای ایشان شرکت  کرده باشند.دکتر احمدی منش در کتاب معجزه ذهن به ما می آموزد که چگونه از اصول موفقیت استفاده کنیم تا یک زندگی سرشار از شادی،پیروزی و رسیدن به آرزوها داشته باشیم.یکی از خصوصیات کتاب این می باشد که اصول موفقیت را از دیدگاه کتاب بزرگ اسلام :قرآن کریم   بیان می کند و به ما می آموزد خداوند، پیامبران و امامان ما در باره موفقیت چه دیدگاهی دارند.مثلا در صفحه اول کتاب آمده است”همانا خداوند سرنوشت هیچ قومی را دگرگرن نخواهد کرد مگر خود سرنوشت شان را تغییر دهند.(رعد-۱۱)”در صفحه ۱۳ نوشته شده: “ارزنده ترین مرحله خرد،خودشناسی است.امام رضا(ع)” و همچنین از شاعران بزرگ نیز نقل قول می کند مثل:مولانا،هاتف اصفهانی،سعدی،ملک الشعراء بهار و….تنها برایان تریسی، آنتونی رابینز،رندابرن از اصول موفقیت باخبر نیستند،بلکه بزرگان دین سلام و ایران خیلی سال ها پیش آن ها را برای ما بیان کرده اند و این کتاب از زبان آنها سخن می گوید.
 54۵۴-پیروزی افکارهدفمند”میانبری برای یافتن یک زندگی موفق”   نویسنده:گیل لیندن فیلد

اگر اهداف ما هدفمند نباشند به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید.مهمترین حرکتی که در زمینه خودشناسی می توان داشته باشید،درک عمیق از خود و خواسته ها و نیازهایتان است و تنها انگیزه ای که باعث پیشرفت شما در زندگی می شود،شناخت صحیح خود و خواسته هایتان است که می تواند راه صحیحی را پیش رویتان قرار دهد.این کتاب در ۱۵ گام به ما می آموزد که اهداف فمان را همان طور که می خواهیم به واقعیت تبدیل کنیم.شما در این کتاب می آموزید که چگونه دید خود را نسبت به اطرافیان تان بهبود بخشید و به برنامه های پرشور و مناسبی دست پیدا کنید و اینکه چگونه انگیزه خود را تقویت نمایید.

 55۵۵-کار تیمی برتر   نویسنده:کنت بلانچارد-آلن راندولف-پیترگریزر

به کمک مباحث، مثال ها و مسائل قابل بررسی ، شما و هم تیمی هایتان خواهید آموخت که چگونه جهت دستیابی به سطح بالاتری از اطمینان و مسؤلیت اطلاعات را به یکدیگر در میان گذارید،چگونه جهت اعطای آزادی عمل مسئولانه  به اعضای تیم مرزبندی نمایید،وچگونه جهت تصمیم گیری های گروهی درست،مهارت های خود مدیریتی را توسعه دهید.این کتاب با سه گام راه تبدیل به گروه برتر را نشان می دهد و این سه گام عبارتند از:گام اول-اقدام به یادگیری مهارت های برتر   گام دوم:سرعت بخشیدن به فرایند تبدیل تیم   گام سوم:تسلط بر مهارت ها

 56۵۶-هوش هیجانی   مولفان:سیروس آقایار-دکتر پرویز شریفی درآمدی

هیچ میدانید افراد تیم و شرکتتان  باید دارای چه خصوصیتی باشند تا موفق شوید؟هوش هیجانی.افراد با هوش هیجانی بالا کمتر دچار افسردگی می شوند.از لحاظ جسمی سالم تر و امکان جذب و به کارگیری آنان  در سازمان بیشتر است و از لحاظ مهارت های ارتباط در شرایط بهتری قرار دارند.دکتر دانیل گلمن در سال ۱۹۶۴ در شهر استوک تاون کالیفرنیا متولد شد.او مدرک فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه هاروارد اخذ نموده است.کتاب هوش هیجانی او در سال ۱۹۹۵ پر فروش ترین کتاب در جهان با بیش از ۵۰۰۰۰۰۰ نسخه بود که به ۳۰ زبان دنیا ترجمه گردید.ما برای اینکه رهبر برجسته سازمانی باشیم حتما نیاز به هوش هیجانی بالا داریم.افراد با هوش هیجانی بالا از وجدان اجتماعی رشد یافته برخوردارند.بله هوش هیجانی چیزی نیست که ساده از کنار آن بگذریم، باید آن را در خود رشد دهیم و در شغل خود از افرادی استفاده کنیم که  دارای هوش هیجانی بالایی باشند برای رسیدن به این مهم خواندن این کتاب بسیار ضروری می باشد.

 57۵۷-قله ها و دره ها    نویسنده:دکتر اسپنسر جانسون

این کتاب داستان مرد جوانی است که در دره ای زندگی می کرد و تصمیم داشت به دیدن مردی که در بالای قله زندگی می کرد برود.و به راه افتاد، یاد حرف های مردم دره افتاد که او را از رفتن منع می کردند ولی باتمام وجود به رفتن ادامه داد .هرچه بالاتر می رفت احساس موفقیت می کرد و در این راه درس های آموزنده ای آموخت.مثل:همه مردم در کار و زندگی فراز و نشیب هایی  دارند.هنگامی که بخواهی وضعیت را تغییر دهی، راه خروج از بحران را پیدا می کنی.در بالا ترین شرایط هم احساس شکست وجود دارد؛نحوه اداره شرایط بد(دره)تعیین کننده صعود به قله های بعدی است.اگر قدر لحظات خوب را بدانی و از آنها به نحو احسن بهره برداری کنی،لحظات بد کمتری خواهی داشت. خلاصه در این راه تجربه های مفیدی کسب می کند تا به قله برسد، یکی از آن تجربه ها این است:هر وقت توانستی از غرورت خارج شوی،از دره خارج شده ای.این داستان آموزنده و زیبا به ما نشان می دهد چگونه از دره های زندگی عبور کنیم و به قله های موفقیت برسیم.

 58۵۸-شیوه نهنگ   نویسنده:کنت بلانچارد

هیچ  میدانستید حتی حیوانات می توانند به ما درس هایی بیاموزند؟نکته ای از کتاب:”پدر،مادر،مدیر و رهبر باید تلاش کنند نقاط برجسته اطرافیان را ببینند و روی آن تاکید کنند”.در این کتاب شرح داستانی آموزنده است که در آن کنت بلانچارد نویسنده معروف به تماشای  صحنه نمایش نهنگ ها می رود و از مربی دنیای حیوانات اورلاندو”چاک تامپکینز” نکته هایی را می آموزد که در زندگی شخصی و کاری ما بسیار قابل استفاده است

 59۵۹-سوپ جوجه     نویسنده:جک کانفیلد

.اشتباه نکنید این یک کتاب آشپزی نیست.سوپ جوجه برای پرورش روح و روان.این کتاب گاهی شما را به خنده،گاه متعجب و گاهی به گریه می اندازد و گاه متوجه می شوید که خداوند بزرگ چگونه به بندگان و موجوداتش کمک می کند.بعضی داستان های این کتاب آنقدر جالب و آموزنده هستند که وجود انسان را می لرزاند.

 60۶۰-صفت های بایسته رهبر   نویسنده:جان سی ماکسول

کتاب صفت ها بایسته یک رهبر از ما چیزی فراتر از یک رهبر می سازد،هر صفحه از آن  می تواند زندگی کاری و  شخصی ما را دگرگون کند اگر به مطالب آن عمل کنیم.عید سال ۹۱ به ۵۰ نفر از دوستانم این کتاب را هدیه دادم ،چون میدانم این کتاب زندگی آنها را دگرگون خواهد کرد.جمله ای از جان اسکولی در این کتاب است که:آینده متعلق به کسانی است که امکانات را قبل از آنکه واضح و آشکار شوند می بینند.داستان های واقعی و جذابی در این کتاب قرار دارد که به ما درس های فراوان می دهند.

 61۶۱-مدیریت بحران    نویسنده:برایان تریسی

سرانجام یک روز بحران به سراغ ما می آید.این امری به مراتب اجتناب ناپذیر خواهد بود.لحظه بحران به شما نشان می دهدکه چگونه با آن مقابله کنید!بهترین راهنما برای برخورد با بزرگترین چالش ها و بحران های زندگی ما،هرگز نمی تواند توصیه های عملی تر از برایان تریستی را ارائه دهد.(مارشال گلد اسمیت) .

بله بحران برای هیچ یک از ما قابل پیش بینی نیست اما هر مسئله ای راه حلی دارد و این بار برایان تریستی باز به کمک ما می آید.

 62 ۶۲-اسرار موفقیت در زندگی وتجارت     نویسنده:پل آردن

مطلبی از کتاب:”در دنیای تجارت افراد معدودی در صدد رسیدن به عالی ترین درجه هستند.هرکس می خواهد خوب باشد اما عدّه ی اندکی از افراد هستند که برای رسیدن به عالی ترین رتبه از همه چیز می گذرند و بسیاری چیزها را فدای آن می کنند”.همان طور که از اسم کتاب پیداست اسرار موفقیت در زندگی و تجارت در آن وجود دارد،اگر در فکر  تاسیس شرکتی برای خود هستید و می خواهید آن را به یک شرکت بزرگ و عالی  تبدیل کنید این کتاب راهنمای خوبی برای شما است.

 63 ۶۳-سرزمین الماس ها   نویسنده:راسل ایچ کانول

در کتاب سرزمین الماس ها درس بسیار مهمی وجود دارد و آن درس این می باشد که”کسی که بخواهد در همه حال و در همه جا بزرگ باشد باید ابتدا در فیلادلفیای خودش انسان بزرگی باشد”منظور از فیلادلفیا مکانی است که دکتر کانول در آن به سخنرانی پرداخته و متن آن در این کتاب قرار دارد.هنگامی که می گوید فیلادلفیا منظورش شهر،شهرستان و یا دهکده ای است که هرکدام از خوانندگان این کتاب در آن زندگی می کنند.این کتاب به ما می گوید چگونه موقعیت های بزرگی که در یک قدمی ما هستند را از دست می دهیم و به فکر موفقیت های دور و دراز هستیم در صورتی که موفقیت و موقعیت های بزرگ در یک قدمی ما قرار دارند.در قسمتی از کتاب به افرادی که در حال گوش دادن به سخنرانی هستند می گوید:”دوستان من اگر فقط به چند بلوک آن طرف تر از خود توجه کنید و بفهمید که مردم چه می خواهند و شما باید چه چیزی فراهم کنید ، خیلی زود می توانید آن را ببینید.ثروت درست در ژرف های صدای شماست” در این کتاب داستان هایی قرار دارد که چگونه افراد موقعیت های بزرگی را از دست داده یا به دست آورده اند.خواندن این کتاب ۴۸ صفحه ای سه ساعت بیشتر زمان نمی برد اما چندین سال زودتر ما را به اهدافمان می رساند.یکی از افرادی که در کشور خودمان ایران ،فیلادلفیای خودش را کشف کرد و در آن انسان بزرگی شد آقای عباس برزگر می باشد.برای اینکه بدانید عباس برزگرچگونه این کار را انجام داد

 64۶۴-چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای   نویسنده:کنت بلانچارد-مارگارت مک براید

در صفحات اول ،این کتاب مورد تمجید ۴۱ نفراز بزرگان قرار گرفته است و به ما یادآور می شود حتماَ درس مهمی در آن قرار دارد که این افراد کتاب را مطالعه کرده اند. ببینیم در مقدمه کتاب دکتر اسپنسرجانسون چه می گوید:”چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای قصه مدیر شرکتی است که در میانه ی اصلاحات ،خطایی مرتکب می شود که اغلب در سرمقاله ی روزنامه ها به چشم می خورد.باعث تعجب است که آدم هایی چنین باهوش و موفق این قدر از مرحله پرت هستند که مسایل به این مهمی را نمی بینند.و واقعیت این است که اگر چیزی اصلاح نشود ،بدتر خواهد شد.در قصه ای که پیش چشم شما است،می بینید که در خانه یا محل کار چطور اشتباهات را پیدا کنید و از کسی که ناراحت شده است طوری عذر بخواهید که وضع بهتر شود.شمع، عقل و توانایی پذیرش اشتباه و جبران کردن ، از قدرتمندترین ابزارهای عالم هستند.چهارمین راز مدیریت یک دقیقه ای فراتر از یک روش است و فراتر از چند کلمه هم هست.راهی مطمئن برای موفق فکر کردن و موفق زندگی کردن است.”

 65۶۵-چگونه مشتریان خود را شگفت زده کنیم   نویسنده:دانیل زانتی

از نام کتاب پیداست که  نویسنده درمحتوای آن روی چه موضوعی تمرکز کرده،”شگفت زده کردن مشتری”.  داستان های واقعی این کتاب بسیار جالب و آموزنده می باشد،برای تمام کسانی که کسب و کاری را رهبری می کنند.در مقدمه کتاب آمده:یا کاری را به بهترین شکل انجام بده و یا از آن صرف نظر کن و در منزل استراحت کن!  لاری کلی

در دنیای امروز تجارتی موفق است که خدمات متفاوتی نسبت به رقبای خود به مشتریان ارائه دهد.”محمدکارگر”

این راهنمای کامل و سرگرم کننده،راه هایی را به شما نشان می دهد که از رهگذر آن شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری با استفاده از استراتژی شگفت زده کردن مشتریان که متعلق به دانیل زانتی است مشتریان بسیار زیادی جذب کرده اند. قبل از خرید ومطالعه این کتاب بهتر است با این سوال شروع کنید:خصوصیات منحصر به فرد کالا و محصولی که ارائه می دهید چیست؟

 66۶۶-کینز      نویسنده:پیترپیو-کریس گَرت

جان مینارد کینز بزرگترین و بی گمان پرنفوذترین اقتصاددان سدۀ بیستم بود که نظریه های اقتصادی او از تجربۀ عملی و مستقیم سه موقعیت مهم و کلیدی جهان در سدۀ بیستم بهره برد.قرارداد صلح پس از جنگ جهانی اول،رکود اقتصادی بزرگ پس از جنگ و جنگ جهانی دوم.تأثیر اندیشه های اقتصادی کینزی پس از جنگ جهانی دوم در اقتصاد انگلستان و آمریکا موجب شد تا نظریه های ضد بحران و رکود اقتصادی وی بتواند تحولات جدی در اقتصاد این کشور ایجاد کند.شاید کمتر اقتصاد دانی در سطح جهانی همانند کینز توانسته باشد به روابط تولید،عرضه و تقاضا و ضرورت نقش دولتها در ایجاد ثبات اقتصادی توجه عملی کرده باشد.از این رو کسانی که در قلمرو اقتصاد به ویژه اقتصاد امروز به راه حل های برون رفت از بحران و رکود  اقتصادی می اندیشند ناگزیر هستند نظریه های کینز را به درستی بشناسند. با همه نقدهایی که بر اقتصاد کینزی صورت گرفته خواندن این کتاب برای درک روابط اقتصادی دارای اهمیت است به ویژه پس از شک در دیدگاه های سیاستمدارانی مثل مارگریت تاچر و رونالد ریگان که به جهان سرمایه گذاری  و ثبات آن بسیار ایمان داشتند و بحران دهه های اخیر موجب ناپایداری اندیشه های آنان شد به همین دلیل کینز باری دیگر در جهان امروز مرکز توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.

 67۶۷-غول های ثروت   به کوشش:مرتضی اسد خواه

“این کتاب حاوی داستان زندگی افرادی است که با تلاش و تفکر راه روشنی را به سمت آینده گشوده اند و هر یک به نوعی نام ماندگاری از خود به جای گذاشته اند.در این مسیر به ثروت دنیایی دست یافته اند و زمینه ساز کار و فعالیت برای افراد بی شماری شده اند.شما در این کتاب با روش زندگی و چگونگی به موفقیت رسیدن این انسان ها آشنا می شوید.ناشر” .خواندن  چگونگی موفقیت این افراد بزرگ به ما می آموزد که رسیدن به موفقیت و ثروت به آن سادگی که فکر می کنیم نیست اما باید توجه داشت کار غیر ممکن و دور از دسترسی هم نمی باشد اگر آنها توانسته اند ما هم می توانیم ثروتمند شویم.تمام این افراد ثروتمند با شکست مواجه شده اند اما هیچ وقت تسلیم نشده و با پشتکار و تلاش خود  توانستند به موفقیت و ثروت برسند.

 68۶۸-نفوذهای فریبکارانه   مؤلفان:دکترسیدحمیدآتش پور-احسان کاظمی

اگر میخواهید در دام فریبکاران و کسانی که به نوعی میخواهند به شما دروغ بگویند نیفتید حتماَ این کتاب را مطالعه کنید.این کتاب ترفندهایی که افراد فریب کار از آن استفاده می کنند را برای ما توضیح می دهد تا در دام اینگونه افراد قرار نگیریم.به گفته مؤلف کتاب ،این کتاب قصد ندارد فریب را گسترش دهد .ما خواهان دستیابی به حقیقت هستیم اما همانگونه که ماکیاول تأکید می کند:”درست ترین راه رسیدن به بهشت این است که راه دوزخ را بشناسیم و از آن دوری کنیم” این کتاب در صدد آن است که بی پرده نیرنگ های بشری را فاش سازد.

 69۶۹-انجمن های سری   نویسنده:سیلویا براون

سیلویا براون یکی نویسنده برگزیده ی پرفروش ترین و معتبرترین روزنامه نیویورک می باشد، که در مورد فعالیت های انجمن های سری می نویسد.تحقیق او به همراه ارتباط شگفت انگیز او با راهنمای روحش فرانسین ،این حقیقت را که انجمن های سری بسیاری زندگی هر کدام از ما را تحت تأثیر قرار می دهند آشکار می نماید.سیلویا ما را به سفری حیرت انگیز می برد  تا حقایق را روشن کند.هرچند وقت یکبار تمام خبرها به شخص خاصی اختصاص دارد و تنها بعد از گذشت چند ماه به دست فراموشی سپرده می شود.ما همیشه این موضوع را در مورد شخصیت های مطرح در سیاست و صنعت  و ورزش مشاهده می کنیم.به نظر شما این اتفاق ها،اتفاقی رخ می دهد؟؟ مسلماَ نه و کار کسی نیست جز انجمن های سری که با خاندن این کتاب با آنها اشنا می شوید.

 70۷۰-جاناتان مرغ دریایی   نویسنده:ریچارد باخ

چه داستان زیبایی در این کتاب وجود دارد که من هنوز محو محتوای آن هستم.واقعا کتاب محشریست.این کتاب را به تمام جاناتان ها معرفی می کنم که الان در سایت مأموریت مثبت هستند و این مطالب را می خوانند.داستان از مرغ دریایی حکایت می کند به نام جاناتان لیوینگستون که اراده کرده بودمثل هم نوعان خود نباشد.خلاصه ای از داستان: دور از هیاهو او تنها با خویشتن در حال تمرین بود.برای این مرغ دریایی آنچه ارزشمند بود پرواز بود نه غذا.بیش از هرچیز دیگری جاناتان عشق به پریدن داشت.او می خواست تند تر از تمام مرغان دریایی دیگر پرواز کند و بعد از چندشکست پیروز شد.سرعت نهایی!یک مرغ دریایی در سرعت سیصدوچهل کیلومتر در ساعت!یک موفقیت عظیم.جاناتان رفت تا از این موفقیت بزرگ به آنها بگوید و به آنها هم یاد بدهد این کار را انجام دهند اما مرغان سالخورده این کار او را ننگ دانستند.با رفتاری خشک هماهنگ گوش هایشان را گرفتند و به او پشت کردند.جاناتان بقیه روزهایش را در تنهایی سپری کرد.او هر روز بیشتر می آموخت.مرغان دیگری از جای دوری آمدند.جاناتان پرسید:شما که هستید؟ ما از فوج توایم جاناتان .ما برادران توایم،و رفتند به ابرها.جاناتان پرسید:چرا اینجا انقدر خلوت است؟من هزاران هزار مرغ دریایی می شناسم!سالیوان به او گفت:میان یک میلیون پرنده یکی مثل تو پیدا می شود.سالیوان که نزدیکش ایستاده بود گفت:از تو شگفت زده ام جاناتان .در مقایسه با همه مرغانی که در ده هزارسال گذشته دیده ام تو کمترین ترسی از یادگیری نداری. و جاناتان از خجالت حالت بی قراری داشت.فلچرلیند هم مثل جاناتان در میان همان مرغان دریایی سالخورده بود.او خیلی جوان بود.او هم با رفتار سرد مرغان سالخورده مواجه شد با آزردگی اندیشید”من به آنچه که آنها می گویند اهمیتی نمی دهم.یک چرخش کوچک سریع در اطراف مرغ سالخورده فقط برای تفریح موجب شد طرد شود.آیا آنها کورند؟نمی توانند ببینند؟نمی توانند شکوه مندی دورانی را که ما واقعا یاد می گیریم پرواز کنیم ببینند؟اهمیتی به آنچه که فکر می کنند نمی دهم.به آنها نشان می دهم که پرواز چیست!من یک طغیانگر تمام عیار خواهم بود،اگر این چیزیست که آنها می خواهند. من کاری می کنم که واقعا افسوس بخورند.

و داستان همچنان ادامه دارد……. .{تقدیم به تمام جاناتان ها و فلچرلیند های کشور}

71۷۱-سرگذشت مشهورترین میلیاردرهای جهان      به کوشش:علی محمد نجاتیاین کتاب هم مثل کتاب غول های ثروت  از زندگی افراد ثروتمند سخن می گوید.زندگی این افراد خود نمونه ای است از هدف گذاری،تلاش و پشتکار و نهایت دست یافتن به هدف. من خودم با خواندن این کتاب چند موضوع مهم را از افراد ثروتمند متوجه شدم که آنها را در اختیار شما قرار می دهم:همه افراد شادی هستند،پشتکار فراوان دارند،همه یک هدف مشخص دارند،در صدد راه اندازی یک امپراطوری تجاری  بزرگ از خود هستند،همه با بحران مالی روبه رو شده اند،در ازدواج بسیار موفق بوده اند،بیشتر افراد ثروتمند کارهای خیرخواهانه و بشردوستانه انجام می دهند،بیشتر راه پدران خود را پیش گرفته اند،همه در کالاهای مهم دنیا سرمایه گذاری کرده اند،بیشتر با خرید سهام شرکت ها رشد چشمگیری کرده اند.همه ثروتمندان شکست را تجربه کرده اند.خلاصه خواندن داستان موفقیت انسان های  ثروتمند بسیار آموزنده می باشد برای افرادی که می خواهند راه آنها را ادامه دهند و به ثروت برسند.
 72۷۲-راز شادزیستن    نویسنده:اندرو متیوس

به راستی راز شاد زیستن در چیست؟ این که ما در ثروت کامل باشیم دلیل شاد بودن ماست؟شادی از ثروت می آید یا ثروت از شادی؟افراد زیادی هستند که ثروتمند هستند اما شاد نیستند و بالعکس افراد زیادی هستند که شاد هستند و ثروتمند نیستند.به نظر من اول باید شاد بود و بعد ثروتمند.همان طور که در معرفی کتاب  سرگذشت مشهورترین میلیاردرهای جهان گفتم یکی از خصوصیت افراد ثروتمند این است که همه افراد شادی هستند.پس باید اول شاد بود و برای پیدا کردن راز شادزیستن باید کتاب اندرومتیوس را مطالعه کرد.ما باید پله،پله نردبان موفقیت را بالا برویم و گرنه به بالای نردبان نمی رسیم.شاید علت شکست خیلی از افراد همین باشد که می خواهند از پله اول بروند به پله آخر و در میان راه متوجه می شوند یک جای کار اشتباه است و دوباره از نو شروع می کنند و زیبایی داستان اینجاست که زمانی به بالای نردبان موفقیت میرسند که پله های نردبان را یکی یکی بالا بروند.دقت می کنید یکی یکی.

 73۷۳-لطفا گوسفند نباشید   به اهتمام:محمودنامنی

“مشکلات در طول مسیر زندگی،پیوسته انسان امروز را پریشان و هراسناک کرده است و بی شک این مشکلات حل نمی گردد،مگر با اندیشه های پویا!و اندیشه های پویا حضور نمی یابد مگر با دست آویختن به کتاب های مؤثر و مثبت!کتاب حاظر صرفا نقل قولی است از زرتشت تا پیامبر،از سقراط تا آندره ژید و از شریعتی تا آنتونی رابینز. در این کتاب عبارات تأکیدی فراوانی وجود دارد که بسیار تاثیر گذارند مخصوصا پرسش های بی پاسخ آن که باید هر یک از ما به آنها جواب دهیم تا راه رابیابیم.با تقدیم احترام:مدیران فنی و هنری”. کتاب لطفا گوسفند نباشید یک کتاب غنی از پندهای آموزنده می باشد با داستان های شیرین که فصل به فصل آن ما را به خودمان می شناساند و ذهن ما را باز می کند تا بدانیم در این دنیا چه مأموریتی داریم.جمله ای از استاد بزرگ دکتر علی شریعتی در این کتاب قرار دارد که بسیار تکان دهنده است”"”انسان نمی تواند به آسمان نیندیشد!چگونه می تواند؟!مگر انسان هایی که عمر را بی چرا،به چریدن مشغولند و سر به زمین فرو برده اند و پوزه در خاک دارند و غرق در آب و علف اند. اینها که ((گوسفندان)) دو پایند”"”.

 74۷۴-رازهای تبلیغات    نویسنده:دیوید اُگیلوی

دیویداُگیلوی به عنوان یکی از بنیانگذاران تبلیغات نوین آمریکا،شرکت اُگیلوی ماثر را درسال ۱۹۴۵ بنیان گذاشت.اُگیلوی در کنار بزرگانی چون ریموندرابیکم،دکتر جورج گالوپ و استانلی رزور کار تبلیغات را شروع کرد و درس های زیادی از آنها آموخت.او دیدگاه های نوینی را در نوشتن آگهی و معرفی مارک تجاری ارائه کرد.من این کتاب را تا صفحه ۶۳ بیشتر مطالعه نکردم زیرا مطالب آن زیاد برایم جذاب نبود اما شاید اگر آن را تا آخر بخوانم نظرم تغییر کند. این کتاب برای افرادی مناسب است که می خواهند در شرکت تبلیغاتی استخدام شوند،عالی می باشد.یکی از پیشنهاد های اُگیلوی این است که:هرآگهی نویسی باید دوسال اول فعالیت شغلی خود را با روش پاسخ مستقیم آغاز کند.در پیشگفتار کتاب اُگیلوی می گوید:این،کتابی است برای جوانان امیدوار و کارآموزگارانی که هنوز در پی راه هایی برای بهبود رفتار رقابتی خود و نیل به توفیق مالی بیشترند.

 75۷۵-حکایت آنکه دلسرد نشد   نویسنده:مارک فیشر

بعد از کتاب “راز میلیونر یک شبه” مارک فیشر باقی داستان  آن جوان که در نیویورک چند سالی برای مؤسسه تبلیغاتی کار می کرد ودرمی یابد که نه از زندگی لذت می برد نه از استعداد شگر فش آنچنانی که خود می خواهد بهره می برد، را که درس های مهمی از پیرمردثروتمند آموخت در کتاب “حکایت آنکه دلسرد نشد”بیان می کند تا جوان را به سر منزل مقصود برساند.داستان این کتاب هم مثل کتاب قبل بسیار جذاب و آموزنده است.در این کتاب می آموزیم که ارزش کار خود را به واقع درک کنیم.ارزش ایده ها را بدانیم.در قسمتی از کتاب آمده”آدمهای معمولی هم به این انسان وحشی شباهت دارند.باور نمی کنند که ایده ها واقعی اند”می آموزیم چگونه متوجه شویم ایده هایی که انتخاب می کنیم درست هستند.بخت و اقبال وجود ندارد هرچه هست  تفکر و تلاش انسانیست.می آموزیم تمرکز چیست و چگونه درست از آن استفاده کنیم.ایمان را چگونه در وجودمان قوی کنیم و خیلی مطالب آموزنده دیگر که دانستنشان ضروری می باشد.

 76۷۶-نگرش یعنی همه چیز   نویسنده:جف کلر

اگر همواره ذهنمان را با پیام های مثبت پر کنیم به سمت و سوی مثبت گراتر شدن و تحقق اهدافمان سوق می یابیم.هرچه پشتیبانی مثبت بیشتر باشد نتیجه بهتر است.چگونه می توان از این پشتیبانی مثبت برخوردار شویم؟یک راهش این است که کتاب های مشوق و ترغیب کننده بخوانیم و یکی از آن کتاب ها “نگرش یعنی همه چیز” می باشد.جف کلر در دوران دبیرستان بسیار خجالتی و کمرو بود و نظر مساعدی نسبت به خودش نداشت.اما کم کم قدم های کوچکی برای غلبه  با ترسش برداشت و رفته رفته اعتمادبه نفس بیشتری پیدا کرد.او در این کتاب می گوید من هم مثل شما ترس های خودم را دارم.وقتی به سی سال اول زندگیم نگاه می کنم می دانید چه می بینم؟کسی را می بینم که در مقابل وکیل به درجاتی از موفقیت دست یافته است.اما از طرفی هم فردی را می بینم که خجالتی و،فاقد اعتمادبه نفس،ترسو ومضطرب بود.به نظر شما آیا این خصوصیات با یک سخنران که به مردم انگیزه و روحیه می دهد سازگاری دارد؟او حالا یک سخنران است که به مردم انگیزه و روحیه می دهد.حالا نوبت آن است که کنترل نگرشتان را در دست بگیرید.حالا زمان آن است که محشر به پا کنید!معطل چه هستید؟به خودتان ایمان داشته باشید.برای تعقیب رویایتان شهامت و همت به خرج دهیدو مهمتر از همه اینکه هیچ گاه،هیچ گاه فراموش نکنید که …نگرش یعنی همه چیز! بله جف کلر در کتاب خود با داستان های واقعی و تجربه های شخصی بیان می کند که نگرش یعنی همه چیز و واقعا هم همین گونه است.واقعا نگرش یعنی همه چیز! باور ندارید؟؟ پس داستان یک انسان متعهد و شکست ناپذیر را  که در این کتاب  هم آمده در قسمت بیشتر بدانیم مطالعه کنید.بیشتر بدانیم

 77۷۷-زنان کارآفرین ایرانی   احسان گریوانی

در این کتاب برترین زنان کارآفرین ایرانی معرفی شده اند تا الگویی باشند برای زنان علاقه مند به کارآفرینی.به نظر من کارآفرین مردو زن نمی شناسد زیرا کارآفرینان خصوصیاتی دارند که در همه آنها  مشترک است.در صفحات اول این کتاب به این موضوع اشاره شده.۳۵ کارآفرین زن در این کتاب معرفی شده اند و از چگونگی شروع کار خود،شکست ها و پیروزی برای ما می گویند تا بدانیم موفقیت آسان به دست نمی آید اما باتلاش و پشتکار به آن خواهیم رسید.خانم نیره ی خاتونی می گوید:هیچ گاه شبانه روز بیشتر از دو ساعت نخوابیده.خانم پاکدل پس از بررسی ۲۰ ایده ای که در ذهن داشت،تولید مواد اولیه شوینده صنعتی را که نیاز به سرمایه بالایی نداشت و بازار فروش خوبی هم داشت برگزید.خانم گل آوین باقری می گوید:آنقدر تشنه سواد بودم که نخ های آویزان شده از دارِ قالی را دانش آموز می پنداشتم و برایشان دبیری می کردم.بله این زنان با برداشتن(میم)مشکلات از طعم شیرین شکلات در تمام طول زندگی بهره برده اند و می دانند که ایستادن در برابر مشکلات، آن مشکلات را از بین خواهد برد،پس راه را باز کرده تا دربرابر مشکلات با سرعت عبور کنند.در صفحات پایانی کتاب ده قانون جادویی برای زنان بلند پرواز آورده شده است و همچنین تست سنجش کارآفرینی.

شاید بگویید دست بردار محمد باید این همه کتاب را بخوانیم؟ باید بگویم همه را نه. آنهایی را که واقعا خواندنشان برایتان مهم و مفید است.آن هم ماهی یک کتاب،روزی یک ساعت.زیرا سقراط می گوید:”جامعه ای فرزانگی و سعادت می یابدکه خواندن کار روزانه اش باش”

 

 

اگر می خواهید یک شرکت بزرگ و یک نام تجاری ماندگار خلق کنید کتاب های زیر را باید حتماً مطالعه کنید:

۱-تجارت جنگ است

۲-سلاطین نام های تجاری

۳-شکست های نام های تجاری

با خواند این سه کتاب و عمل به قواعد آنها می توانید یک شرکت بزرگ و یک نام تجاری ماندگار خلق کنید و اشتباه صد نام تجاری بزرگ را که به شکست آنها منجر شد،تکرار نکنید.ساخت یک برند موفق و قدرتمند در دنیا مستلزم این است که بدانیم باید چه کارانجام دهیم و این دانستن را می توان از این سه کتاب آموخت.گاهی یک ندانم کاری در ساخت برند می تواند باعث شکست نام تجاری و هویت آن شود و تلاش چندین ساله را بر باد دهد اما با خواندن این سه کتاب خود را از خطرات موجود بر سر راه دور نگه می دارید.یکی از اهدافی که من کتاب هایی را که خوانده ام را برای شما معرفی میکنم این است که با خواندن آنها جلوی شکست خود را می گیرید.با به شعار خود پایبندیم:”مأموریت ما موفقیت شما است”